Danh mục sản phẩm

0936485495

paudt09@gmail.com

FOLOW US:

Youtube&w=31&h=31&zc=2&q=80 Safegauge&w=31&h=31&zc=2&q=80 Twitter&w=31&h=31&zc=2&q=80 Google&w=31&h=31&zc=2&q=80

Chi Tiết Sản Phẩm

Măng sông ren (nối ren trong)
Măng sông ren (nối ren trong)

Thông tin chi tiết

Sản phẩm khác

Tê giảm ren

Tê giảm ren

Giá: Liên Hệ
Tê đều chữ Y 45

Tê đều chữ Y 45

Giá: Liên Hệ
Co ren giảm 90

Co ren giảm 90

Giá: Liên Hệ
Co hàn 90 (loại ngắn)

Co hàn 90 (loại ngắn)

Giá: Liên Hệ
Nối ren ngoài (kép)

Nối ren ngoài (kép)

Giá: Liên Hệ
Rắc-co hơi (côn đồng)

Rắc-co hơi (côn đồng)

Giá: Liên Hệ
Nắp bịt ren trong

Nắp bịt ren trong

Giá: Liên Hệ